Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 603 78,52%
2 kinderen 136 17,71%
3 kinderen 25 3,26%
4 kinderen 4 0,52%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 768 100, -%
TAB 2010 D 318