Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 391 77,12%
2 kinderen 98 19,33%
3 kinderen 15 2,96%
4 kinderen 3 0,59%
5 kinderen en meer - 0,00%
totaal 507 100, -%
TAB 2007 D 318