Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2005
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 383 74,66%
2 kinderen 108 21,05%
3 kinderen 16 3,12%
4 kinderen 5 0,97%
5 kinderen en meer 1 0,19%
totaal 513 100, -%
TAB 2005 D 318