Aantal adopties in 2012
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 9 100, -%
2de rang en volgende - -
totaal 9 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 22,222%
1 jaar 6 66,667%
2 jaar - -
3 - 5 jaar 1 11,111%
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 9 100, -%
TAB 2012 D 312