Aantal adopties in 2010
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
1ste rang 2 100,00%
2de rang en volgende - -
totaal 2 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar - -
1 jaar 1 50,00%
2 jaar 1 50,00%
3 - 5 jaar - -
6 - 11 jaar - -
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 2 100, -%
TAB 2010 D 312