Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2013
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 4 0,536%
4-6 graden 7 0,938%
7-9 graden 9 1,206%
totaal 20 2,681%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 285 38,204%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 12 1,609%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 98 13,137%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 61 8,177%
12-14 punten over de 3 pijlers 109 14,611%
15-17 punten over de 3 pijlers 75 10,054%
18-20 punten over de 3 pijlers 36 4,826%
+ 20 punten over de 3 pijlers 50 6,702%
totaal 726 97,319%
c) algemeen totaal (a+b) 746 100, -%
TAB 2013 D 310