Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 11 1,517%
4-6 graden 15 2,069%
7-9 graden 13 1,793%
totaal 39 5,379%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 265 36,552%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 14 1,931%
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 88 12,138%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 63 8,690%
12-14 punten over de 3 pijlers 97 13,379%
15-17 punten over de 3 pijlers 77 10,621%
18-20 punten over de 3 pijlers 38 5,241%
+ 20 punten over de 3 pijlers 44 6,069%
totaal 686 94,621%
c) algemeen totaal (a+b) 725 100, -%
TAB 2012 D 310