Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2011
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 16 2,42%
4-6 graden 30 4,54%
7-9 graden 18 2,72%
totaal 64 9,68%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 213 32,22%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 145 21,94%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 94 14,22%
15-17 punten over de 3 pijlers 73 11,04%
18-20 punten over de 3 pijlers 30 4,54%
+ 20 punten over de 3 pijlers 42 6,35%
totaal 597 90,32%
c) algemeen totaal (a+b) 661 100, -%
TAB 2011 D 310