Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2007
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 26 13,98%
4-6 graden 58 31,18%
7-9 graden 25 13,44%
totaal 109 58,60%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 21 11,29%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 15 8,06%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 15 8,06%
15-17 punten over de 3 pijlers 10 5,38%
18-20 punten over de 3 pijlers 8 4,30%
+ 20 punten over de 3 pijlers 8 4,30%
totaal 77 41,40%
c) algemeen totaal (a+b) 186 100, -%
TAB 2007 D 310