Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een toeslag, op 31 december 2006
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0-3 graden 28 16,77%
4-6 graden 71 42,51%
7-9 graden 31 18,56%
totaal 130 77,84%
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 4,19%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 7 4,19%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
12-14 punten over de 3 pijlers 9 5,39%
15-17 punten over de 3 pijlers 5 2,99%
18-20 punten over de 3 pijlers 5 2,99%
+ 20 punten over de 3 pijlers 4 2,40%
totaal 37 22,16%
c) algemeen totaal (a+b) 167 100, -%
TAB 2006 D 310