Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2012
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.469 2.821 890 169 29 7.378
6-11 jaar 4.457 3.184 979 207 40 8.867
12-17 jaar 6.101 3.709 848 113 17 10.788
18-24 jaar 7.249 1.498 131 7 - 8.885
> 25 jaar 25 1 - - - 26
totaal 21.301 11.213 2.848 496 86 35.944
TAB 2012 D 309