Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2011
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 3.459 2.806 914 189 42 7.410
6-11 jaar 4.376 3.248 1.032 222 47 8.925
12-17 jaar 6.368 3.745 840 111 20 11.084
18-24 jaar 7.450 1.555 125 6 1 9.137
> 25 jaar 23 1 - - - 24
totaal 21.676 11.355 2.911 528 110 36.580
TAB 2011 D 309