Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2007
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 688 680 289 69 17 1.743
6-11 jaar 1.296 1.117 347 71 28 2.859
12-17 jaar 2.208 1.453 319 47 6 4.033
18-24 jaar 2.891 573 38 1 - 3.503
> 25 jaar 12 - - - - 12
totaal 7.095 3.823 993 188 51 12.150
TAB 2007 D 309