Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep en per rang, op 31 december 2006
rangen / leeftijden rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 737 720 293 68 14 1.832
6-11 jaar 1.332 1.118 353 78 26 2.907
12-17 jaar 2.262 1.560 358 52 5 4.237
18-24 jaar 2.985 584 49 - - 3.618
> 25 jaar 9 - - - - 9
totaal 7.325 3.982 1.053 198 45 12.603
TAB 2006 D 309