Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2013
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.559 20,468%
6-11 jaar 9.236 25,009%
12-17 jaar 10.958 29,672%
18-24 jaar 9.145 24,762%
> 25 jaar 33 0,089%
totaal 36.931 100, -%
TAB 2013 D 308