Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.378 20,526%
6-11 jaar 8.867 24,669%
12-17 jaar 10.788 30,013%
18-24 jaar 8.885 24,719%
> 25 jaar 26 0,072%
totaal 35.944 100, -%
TAB 2012 D 308