Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2011
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 7.410 20,26%
6-11 jaar 8.925 24,40%
12-17 jaar 11.084 30,30%
18-24 jaar 9.137 24,98%
> 25 jaar 24 0,07%
totaal 36.580 100, -%
TAB 2011 D 308