Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2010
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 5.387 17,79%
6-11 jaar 7.384 24,38%
12-17 jaar 9.807 32,38%
18-24 jaar 7.681 25,36%
> 25 jaar 24 0,08%
totaal 30.283 100, -%
TAB 2010 D 308