Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2007
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 1.743 14,35%
6-11 jaar 2.859 23,53%
12-17 jaar 4.033 33,19%
18-24 jaar 3.503 28,83%
> 25 jaar 12 0,10%
totaal 12.150 100, -%
TAB 2007 D 308