Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2006
leeftijden aantal kinderen procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 1.832 14,54%
6-11 jaar 2.907 23,07%
12-17 jaar 4.237 33,62%
18-24 jaar 3.618 28,71%
> 25 jaar 9 0,07%
totaal 12.603 100, -%
TAB 2006 D 308