Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2013
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.254 46,970%
2 kinderen 8.628 39,522%
3 kinderen 2.454 11,241%
4 kinderen 434 1,988%
5 kinderen en meer 61 0,279%
totaal 21.831 100, -%
TAB 2013 D 307