Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.088 47,359%
2 kinderen 8.365 39,270%
3 kinderen 2.352 11,042%
4 kinderen 429 2,014%
5 kinderen en meer 67 0,315%
totaal 21.301 100, -%
TAB 2012 D 307