Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2011
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 10.452 48,01%
2 kinderen 8.442 38,78%
3 kinderen 2.362 10,85%
4 kinderen 439 2,02%
5 kinderen en meer 75 0,34%
totaal 21.770 100, -%
TAB 2011 D 307