Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2010
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 9.121 49,87%
2 kinderen 6.849 37,45%
3 kinderen 1.901 10,39%
4 kinderen 349 1,91%
5 kinderen en meer 68 0,37%
totaal 18.288 100, -%
TAB 2010 D 307