Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2007
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 3.297 46,38%
2 kinderen 2.821 39,68%
3 kinderen 804 11,31%
4 kinderen 152 2,14%
5 kinderen en meer 35 0,49%
totaal 7.109 100, -%
TAB 2007 D 307