Aantal bijslagtrekkenden volgens het aantal kinderen in het gezin, op 31 december 2006
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkende gezinnen procent t.o.v. totaal
1 kind 3.362 45,82%
2 kinderen 2.925 39,87%
3 kinderen 854 11,64%
4 kinderen 165 2,25%
5 kinderen en meer 31 0,42%
totaal 7.337 100, -%
TAB 2006 D 307