Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2013
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.525 44,687%
2 kinderen 8.641 40,540%
3 kinderen 2.582 12,114%
4 kinderen 481 2,257%
5 kinderen en meer 86 0,403%
totaal 21.315 100, -%
TAB 2013 D 306