Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.370 45,044%
2 kinderen 8.393 40,347%
3 kinderen 2.483 11,936%
4 kinderen 465 2,235%
5 kinderen en meer 91 0,437%
totaal 20.802 100, -%
TAB 2012 D 306