Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2011
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 9.737 45,79%
2 kinderen 8.455 39,76%
3 kinderen 2.494 11,73%
4 kinderen 478 2,25%
5 kinderen en meer 101 0,47%
totaal 21.265 100, -%
TAB 2011 D 306