Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 8.531 47,71%
2 kinderen 6.888 38,52%
3 kinderen 1.988 11,12%
4 kinderen 393 2,20%
5 kinderen en meer 82 0,46%
totaal 17.882 100, -%
TAB 2010 D 306