Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2007
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 3.173 45,14%
2 kinderen 2.837 40,36%
3 kinderen 827 11,77%
4 kinderen 154 2,19%
5 kinderen en meer 38 0,54%
totaal 7.029 100, -%
TAB 2007 D 306