Aantal rechthebbenden volgens het aantal kinderen, op 31 december 2006
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 3.242 44,66%
2 kinderen 2.939 40,49%
3 kinderen 877 12,08%
4 kinderen 167 2,30%
5 kinderen en meer 34 0,47%
totaal 7.259 100, -%
TAB 2006 D 306