Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2010
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 776 785 1.440
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 279 279 467
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 14 15 19
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 9 10 17
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 8 8 13
Kind en Gezin 113 113 202
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 575 595 999
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 183 185 383
College van de federale ombudsmannen 12 13 21
Universiteit Hasselt 101 101 200
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 135
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 44 44 82
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 92 92 152
Brussels International Airport Company (BIAC) 125 134 210
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 52 92
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 39 39 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 30 30 62
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 260 271 499
Belgacom (statutairen) 2.695 2.730 4.382
Belgocontrol (statutairen) 240 245 454
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 222 226 357
De Post (statutairen) 5.663 5.853 9.147
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 3
Kamer van Volksvertegenwoordigers 300 306 538
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 92 93 145
Senaat 113 113 200
Vlaams Parlement 172 176 317
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 436 441 749
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 6 6 10
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 40 40 69
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 132 135 211
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 41 42 69
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 342 348 543
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 34 56
Rekenhof 177 179 331
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 69 71 123
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 57 58 100
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 47 73
Waterwegen en Zeekanaal 230 236 385
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 16
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 5 5 5
BLOSO 93 98 152
Université Mons-Hainaut (UMH) 123 125 201
Parlement de la Communauté française 40 40 58
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 10 10 14
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 11 12 18
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 54 54 107
SYNTRA 21 21 39
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 31
Universiteit Gent 806 822 1.577
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 37 38 70
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 10 10 17
ACTIRIS 64 66 116
Pool der Zeelieden - - -
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 14 14 23
Toerisme Vlaanderen 39 39 72
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 40 41 69
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 13
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 24
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 96 98 171
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 1
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 11 12 23
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 8 8 11
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 40
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 9
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 17 17 21
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 15
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 67 67 109
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 16 17 23
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 16 17 27
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 22
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 6
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 12
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 20
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Koninklijke Schenking 6 6 12
Autonome Haven van Brussel 30 31 48
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 12 12 22
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 20
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 57 59 96
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 7
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 273 275 480
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 3 3 4
FOD Sociale Zekerheid 326 334 543
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 719 735 1.213
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 127 128 226
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 103 106 161
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 24 25 39
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 6 6 12
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 60 62 120
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 11 11 20
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 55 55 94
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 3 3 6
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 6 6 13
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 5
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Artesis Hogeschool Antwerpen 28 28 51
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 69 69 103
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 188 194 321
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 36 37 53
Exécutif de la Communauté germanophone 8 8 12
TOTAAL 17.882 18.288 30.283
TAB 2010 D 305