Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2007
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 588 593 1.125
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 273 274 471
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 17 19 23
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 7 7 11
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 10 10 15
Kind en Gezin 128 128 231
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 674 691 1.174
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 170 171 358
College van federale ombudsmannen 13 14 21
Universiteit Hasselt 88 88 180
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 69 69 127
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 46 46 91
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 114 114 177
Brussels International Airport Company (BIAC) 156 163 254
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 58 60 111
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 38 38 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21 21 44
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 268 275 518
Belgacom statutairen 3.733 3.764 6.170
Belgocontrol statutairen 276 279 509
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 282 285 474
totaal 7.029 7.109 12.150
TAB 2007 D 305