TabNoAvailable
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2012
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 887 898 1.647
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 323 324 537
Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) 13 14 17
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 8 9 17
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 9 9 15
Kind en Gezin 112 114 213
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 537 556 926
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 189 192 395
College van de federale ombudsmannen 14 15 24
Universiteit Hasselt 98 99 194
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 79 80 142
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 39 39 69
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 90 91 155
Brussels International Airport Company (BIAC) 106 115 184
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 40 41 76
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 42 42 68
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 32 32 66
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 263 269 504
Belgacom (statutairen) 2.180 2.220 3.524
Belgocontrol (statutairen) 236 242 446
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 243 247 394
De Post (statutairen) 4.682 4.858 7.621
Institut für Aus- uns Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 4
Kamer van Volksvertegenwoordigers 309 320 546
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 89 90 148
Senaat 111 111 191
Vlaams Parlement 165 169 304
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 470 483 819
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 5 5 9
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 50 50 82
Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 135 136 214
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 45 48 73
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 339 343 524
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 35 35 57
Rekenhof 173 173 324
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 74 76 126
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 55 56 94
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 47 72
Waterwegen en Zeekanaal 225 233 387
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 3 3 5
BLOSO 123 129 202
Université Mons-Hainaut (UMH) 140 143 233
Parlement de la Communauté française 38 39 61
Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Marronniers (CHP Les Marronniers) 10 10 16
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) 10 10 16
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 51 51 104
SYNTRA 25 26 47
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 17 17 35
Universiteit Gent 901 924 1.777
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 29 30 57
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 10 10 21
ACTIRIS 61 63 108
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 32 32 57
Toerisme Vlaanderen 35 35 64
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 48 48 76
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 7 7 16
Office de la communauté germanophone pour personnes handicapées - - -
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 9 9 15
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 107 110 198
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) - - -
Port autonome de Liège 6 6 9
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 4 4 7
Société Wallonne du Logement (SWL) 24 24 40
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 21
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 11 11 19
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 15 15 23
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 9 10 14
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 78 78 133
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 26
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 19 20 30
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 8
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 18
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 17
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 23 25 33
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 13
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 16 16 22
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 10 11 17
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 12
Koninklijke Schenking 5 5 9
Autonome Haven van Brussel 31 34 50
Exécutif de la Communauté germanophone 8 9 13
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 54 56 103
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (GDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 5
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 266 268 491
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 64 64 89
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 31 32 50
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 5 5 10
FOD Sociale Zekerheid 339 349 556
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la Communauté française) 788 807 1.336
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 113 114 210
Arbeitsambt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) 12 12 21
Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 106 109 165
Centrum voor gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 22 22 41
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 10 10 19
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 65 67 129
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 13 13 24
Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 71 72 126
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 5 5 10
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) 5 5 10
Artesis Hogeschool Antwerpen 36 36 65
Vlaamse overheid 3.933 3.999 7.089
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 1 1 2
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 1 1 2
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 2 2 4
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 4 4 6
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 1 1 2
Vlaamse Woonraad (RWO) 2 2 5
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8 8 14
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 2 2 4
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) 1 1 2
Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) 2 2 5
Ombudsdienst voor energie 1 1 1
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (statutairen) (RKW) 212 221 355
- - - -
TOTAAL 20.802 21.301 35.944
TAB 2012 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2011
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 804 812 1.494
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 277 277 469
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 13 14 16
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 10 11 20
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 10 10 18
Kind en Gezin 106 107 193
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 558 579 976
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 184 187 384
College van de federale ombudsmannen 13 14 23
Universiteit Hasselt 102 102 206
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 127
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 43 43 78
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 89 90 149
Brussels International Airport Company (BIAC) 119 128 200
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 44 45 80
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 39 39 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 30 30 64
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 265 272 513
Belgacom (statutairen) 2.467 2.511 4.002
Belgocontrol (statutairen) 239 244 455
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 222 227 365
De Post (statutairen) 5.217 5.404 8.448
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 3
Kamer van Volksvertegenwoordigers 299 306 529
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 80 81 133
Senaat 114 115 200
Vlaams Parlement 175 180 319
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 469 479 805
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 5 5 10
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 44 44 74
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 140 145 221
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 42 43 66
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 331 336 520
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 36 36 60
Rekenhof 179 181 331
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 75 77 128
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 56 57 96
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 43 44 69
Waterwegen en Zeekanaal 235 241 406
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 17
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 4 4 4
BLOSO 120 126 200
Université Mons-Hainaut (UMH) 128 130 212
Parlement de la Communauté française 40 40 57
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 9 9 13
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 11 11 18
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 52 52 102
SYNTRA 26 26 49
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 19 19 35
Universiteit Gent 826 845 1.644
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 34 36 65
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 11 11 21
ACTIRIS 60 61 107
Pool der Zeelieden - - -
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 20 20 28
Toerisme Vlaanderen 40 40 77
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 44 45 77
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 13
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 100 104 182
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) - - -
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 9 10 18
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 6 6 9
Société wallonne du Logement (SWL) 24 24 38
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 6
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 11
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 14
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 17 17 22
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 69 71 121
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 21
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 17 18 30
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 9
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 12 13 23
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 3 4 7
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 8
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 18 19 24
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 10
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 12
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 19
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Koninklijke Schenking 6 6 11
Autonome Haven van Brussel 29 29 46
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 13 13 23
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 17
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 63 65 107
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 8 8 13
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 266 268 480
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 4 4 6
FOD Sociale Zekerheid 326 335 553
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 766 782 1.312
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 121 123 219
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 99 102 153
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 25 26 42
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 8 8 16
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 63 65 127
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 13 13 23
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 64 65 111
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 3 3 6
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 5 5 11
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 1 1 1
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Artesis Hogeschool Antwerpen 36 36 66
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 65 65 91
Vlaamse overheid 3.867 3.939 6.929
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 208 216 351
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 34 35 56
Exécutif de la Communauté germanophone 8 9 11
Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) 1 1 2
Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) 1 1 2
Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) 2 2 4
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 4 4 5
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) 1 1 2
Vlaamse Woonraad (RWO) 2 2 5
Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) 8 8 13
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) 2 2 4
TOTAAL 21.265 21.770 36.580
TAB 2011 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2010
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 776 785 1.440
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 279 279 467
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 14 15 19
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 9 10 17
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 8 8 13
Kind en Gezin 113 113 202
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 575 595 999
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 183 185 383
College van de federale ombudsmannen 12 13 21
Universiteit Hasselt 101 101 200
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 135
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 44 44 82
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 92 92 152
Brussels International Airport Company (BIAC) 125 134 210
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 52 92
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 39 39 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 30 30 62
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 260 271 499
Belgacom (statutairen) 2.695 2.730 4.382
Belgocontrol (statutairen) 240 245 454
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 222 226 357
De Post (statutairen) 5.663 5.853 9.147
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 2 2 3
Kamer van Volksvertegenwoordigers 300 306 538
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 92 93 145
Senaat 113 113 200
Vlaams Parlement 172 176 317
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 436 441 749
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 6 6 10
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 40 40 69
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 132 135 211
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 41 42 69
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 342 348 543
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 34 56
Rekenhof 177 179 331
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 69 71 123
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 57 58 100
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 47 73
Waterwegen en Zeekanaal 230 236 385
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 16
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 5 5 5
BLOSO 93 98 152
Université Mons-Hainaut (UMH) 123 125 201
Parlement de la Communauté française 40 40 58
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 10 10 14
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 11 12 18
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 54 54 107
SYNTRA 21 21 39
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 31
Universiteit Gent 806 822 1.577
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 37 38 70
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 14
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 10 10 17
ACTIRIS 64 66 116
Pool der Zeelieden - - -
Hogere Zeevaartschool Antwerpen - - -
Hogeschool West-Vlaanderen 14 14 23
Toerisme Vlaanderen 39 39 72
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 40 41 69
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 13
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 13 13 24
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 96 98 171
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 1
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 11 12 23
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 8 8 11
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 40
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 9
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 17 17 21
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 15
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 67 67 109
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 16 17 23
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 16 17 27
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 1 1 1
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 22
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 6
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 12
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 20
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
Koninklijke Schenking 6 6 12
Autonome Haven van Brussel 30 31 48
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 12 12 22
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 20
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 57 59 96
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 7
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 273 275 480
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 3 3 4
FOD Sociale Zekerheid 326 334 543
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 719 735 1.213
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 127 128 226
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 103 106 161
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 24 25 39
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 6 6 12
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 60 62 120
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 11 11 20
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 55 55 94
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 3 3 6
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 6 6 13
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 5
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 3
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Artesis Hogeschool Antwerpen 28 28 51
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 2
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 69 69 103
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 188 194 321
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 36 37 53
Exécutif de la Communauté germanophone 8 8 12
TOTAAL 17.882 18.288 30.283
TAB 2010 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2009
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 744 752 1.375
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 271 272 457
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 13 14 18
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten  (Comité P) 10 10 16
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 8 8 12
Kind en Gezin 110 110 192
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 598 615 1.047
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 170 171 363
College van de federale ombudsmannen 11 12 17
Universiteit Hasselt 98 98 185
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 72 72 132
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 44 44 85
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 99 99 158
Brussels International Airport Company (BIAC) 134 142 220
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 51 95
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 60
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 26 26 58
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 263 273 500
Belgacom (statutairen) 2.952 2.995 4.786
Belgocontrol (statutairen) 243 246 451
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 226 229 371
De Post (statutairen) 6.075 6.243 9.747
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) - - -
Kamer van Volksvertegenwoordigers 292 297 521
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 91 91 144
Senaat 111 112 191
Vlaams Parlement 156 159 290
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 437 443 741
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 7 7 11
Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 39 39 68
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) 128 130 202
Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 39 39 71
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 346 351 550
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 35 55
Rekenhof 175 178 315
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 75 77 125
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 56 57 91
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 46 48 73
Waterwegen en Zeekanaal 215 219 346
Scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 21
Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden (HVKZ) 2 2 2
BLOSO 93 96 145
Université Mons-Hainaut (UMH) 58 60 93
Parlement de la Communauté française 33 33 49
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Maronniers (CHP Les Marronniers) 16 17 25
Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAG-W) 12 12 19
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 48 48 88
SYNTRA 19 19 34
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 36
Universiteit Gent 764 780 1.470
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 36 39 70
Nationale Arbeidsraad (NAR) 8 9 13
Centrale raad voor het bedrijfsleven (CRB) 9 9 17
ACTIRIS 66 67 113
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen 3 3 6
Hogeschool West-Vlaanderen 11 11 14
Toerisme Vlaanderen 25 25 50
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 40 41 73
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 6 6 12
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) - - -
Scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 23
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 90 91 166
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 1
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) - - -
Port autonome de Liège 12 12 21
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des PME (IFAPME) 7 7 10
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 41
Scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 8
Scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
Scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
Scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 10
Scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 18
Scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 7 8 10
Scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 68 68 105
Scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 17 18 26
Scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 11 12 18
Scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
Scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 8
Scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 7
Scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 7
Scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 6
Scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 12
Scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 5
Scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 6
Scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 3
Scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 7
Scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 12
Scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 23
Scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
Scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 15
Scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 20
Scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 9
Koninklijke Schenking 5 5 9
Autonome Haven van Brussel 33 34 55
Arbeitsamt der Deutschprachigen Gemeinschaft (ADG) 13 13 23
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 14
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 60 60 91
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 6
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 258 259 452
Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'environnement de Bruxelles (IRSIB) 2 2 3
FOD Sociale Zekerheid 311 323 530
Personnel ouvrier et administratif (cadre PAPO, surtout des écoles, de la communaité française) 732 749 1.228
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 136 138 245
Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM) 114 116 175
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding 23 24 38
Vlaamse Reguleringinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) 6 6 12
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) 60 61 118
Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle 15 15 25
Entreprise publique des Techologies nouvelles de l'Information et de la Communication (ETNIC) 49 49 78
Institut de la Formation en Cours de Carrière (IFC) 2 2 3
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) 7 8 18
IDGS Eupen (Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht) 2 2 2
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 4
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 4
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Grundschule für diffentzierten Unterricht (CDU Elsenborn-Sankt-Vith) (Deutschsprachigen Gemeinschaft) - - -
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 1
Economische en Sociale Raad voot Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 2 2 4
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) 70 71 110
Statutaire ambtenaren van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) 189 195 318
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie (Ministerie van Landsverdediging) (CDSCA) 37 38 54
Exécutif de la Communauté germanophone 7 7 10
TOTAAL 18.330 18.709 30.763
TAB 2009 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2008
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 629 636 1.190
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 252 254 434
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 14 14 18
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 10 10 15
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 9 9 14
Kind en Gezin 117 118 209
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 627 648 1.096
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 173 174 369
College van federale ombudsmannen 14 15 26
Universiteit Hasselt 99 99 197
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 69 69 125
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 45 45 85
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 106 106 168
Brussels International Airport Company (BIAC) 146 153 234
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 50 52 103
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 65
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21 21 45
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 261 268 498
Belgacom statutairen 3.298 3.337 5.430
Belgocontrol statutairen 264 266 488
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 256 261 428
De Post (statutairen) 6.677 6.832 10.711
Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen (IAWM) 1 1 1
Kamer van Volksvertegenwoordigers 280 285 502
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) 90 90 142
Senaat 115 116 210
Vlaams Parlement 166 168 313
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 429 434 717
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 7 7 10
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) 40 40 71
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) 134 135 218
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) 45 46 85
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 370 376 589
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) 34 34 56
Rekenhof 183 184 339
Brussels Hoofdstedelijk Parlement 76 77 131
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 58 59 92
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 53 55 85
Waterwegen en Zeekanaal 205 209 331
scholengroep 28 (Vlaamse Gemeenschap) 8 8 17
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) 1 1 1
BLOSO 89 92 139
Université de Mons-Hainaut (UMH) 59 60 102
Parlement de la Communauté française 37 37 55
Agence wallonne des Télécommunications (AWT) 1 1 2
Centre Hospitalier Psychiatrique Les Marronniers (CHP Les Marronniers) 17 18 25
Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W) 13 13 19
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) 49 49 88
SYNTRA 25 25 41
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) 18 18 43
Universiteit Gent 764 771 1.442
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ) 44 44 80
Nationale Arbeidsraad 8 9 14
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 10 11 19
ACTIRIS 71 72 124
Pool der Zeelieden 1 1 1
Hogere Zeevaartschool Antwerpen 3 3 5
Hogeschool West-Vlaanderen 8 8 12
Toerisme Vlaanderen 21 21 36
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 43 43 79
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 8 8 14
Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht (IDGS Eupen) 4 4 4
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 7 7 11
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) 1 1 3
Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 95 97 181
Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIRB) 1 1 2
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) 30 31 56
Port autonome de Liège 13 13 25
Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et de PME (IFAPME) 9 9 13
Société wallonne du Logement (SWL) 26 26 43
scholengroep 1 (Vlaamse Gemeenschap) 10 10 16
scholengroep 2 (Vlaamse Gemeenschap) 4 4 8
scholengroep 3 (Vlaamse Gemeenschap) 6 6 8
scholengroep 4 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 5 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 6 (Vlaamse Gemeenschap) 15 15 20
scholengroep 7 (Vlaamse Gemeenschap) 10 11 15
scholengroep 8 (Vlaamse Gemeenschap) 64 64 112
scholengroep 9 (Vlaamse Gemeenschap) 18 18 29
scholengroep 10 (Vlaamse Gemeenschap) 11 12 20
scholengroep 11 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
scholengroep 12 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 11
scholengroep 13 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 5
scholengroep 14 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 9
scholengroep 15 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 3
scholengroep 16 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 14
scholengroep 17 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
scholengroep 18 (Vlaamse Gemeenschap) 5 5 7
scholengroep 19 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 2
scholengroep 20 (Vlaamse Gemeenschap) 2 2 3
scholengroep 21 (Vlaamse Gemeenschap) 7 7 10
scholengroep 22 (Vlaamse Gemeenschap) 18 19 27
scholengroep 23 (Vlaamse Gemeenschap) 3 3 4
scholengroep 24 (Vlaamse Gemeenschap) 9 9 16
scholengroep 25 (Vlaamse Gemeenschap) 14 14 23
scholengroep 26 (Vlaamse Gemeenschap) 12 12 18
Koninklijke Schenking 6 6 13
Autonome Haven van Brussel 36 37 61
Exécutif de la Communauté germanophone 7 7 10
Autonome Hochschule (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
scholengroep 27 (Vlaamse Gemeenschap) 15 16 24
GO! (Administratie van het Gemeenschapsonderwijs) 56 56 87
Service Médiation du Parlement de la Communauté française 4 4 6
Königliches Atheneum Sankt-Vith (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 2 2 4
Robert Schuman Institut "RSI Eupen" (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 3 3 3
Königliches Atheneum C. Franck (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 2
Königliches Atheneum Eupen (Deutschsprachigen Gemeinschaft) 1 1 1
scholengroep Vlaamse Gemeenschap 151 154 234
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) 3 3 7
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 257 260 451
totaal 17.746 18.055 29.853
TAB 2008 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2007
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 588 593 1.125
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 273 274 471
Institut scientifique de Service public (ISSeP) 17 19 23
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 7 7 11
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 10 10 15
Kind en Gezin 128 128 231
Radio-Télévision Belge de la Communauté française (RTBf) 674 691 1.174
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 170 171 358
College van federale ombudsmannen 13 14 21
Universiteit Hasselt 88 88 180
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 69 69 127
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 46 46 91
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) 114 114 177
Brussels International Airport Company (BIAC) 156 163 254
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 58 60 111
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 38 38 66
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 21 21 44
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU de Liège) 268 275 518
Belgacom statutairen 3.733 3.764 6.170
Belgocontrol statutairen 276 279 509
Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 282 285 474
totaal 7.029 7.109 12.150
TAB 2007 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2006
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Belgacom statutairen 4.189 4.225 6.975
Centre Hospitalier Universitaire de Liège "CHU de Liège" 272 278 543
Belgocontrol 293 295 536
"Radio-Télévision Belge de la Communauté française" (RTBf) 711 727 1.255
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 189 191 391
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 107 109 170
Brussels International Airport Company (BIAC) 161 166 252
College van federale ombudsmannen 12 13 21
"Institut scientifique de Service public" (ISSeP) 17 18 26
Kind en Gezin 126 126 232
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 68 68 123
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 64 65 118
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem) 47 47 93
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 587 592 1.134
Universiteit Hasselt 82 82 166
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 7 7 12
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 7 7 11
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 37 37 63
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 283 284 482
totaal 7.259 7.337 12.603
TAB 2006 D 305
Aantal rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen per instelling, op 31 december 2005
benaming van de instellingen aantal rechthebbenden aantal bijslagtrekkenden aantal rechtgevenden
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 275 277 478
Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) 576 581 1.101
Kind en Gezin 137 138 256
Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten (Comité I) 5 5 9
Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) 6 6 10
"Radio-Télévision Belge de la Communauté française" (RTBf) 742 756 1.303
Vlaamse Landmaatschappij 174 176 356
College van federale ombudsmannen 11 11 21
Universiteit Hasselt 86 86 173
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 71 71 124
"Institut scientifique de Service public" (ISSeP) 18 18 27
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem (OPZ Rekem) 44 44 84
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel) 68 69 125
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 115 115 178
Brussels International Airport Company (BIAC) 165 168 255
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie voor Personen met een Handicap 52 52 93
totaal 2.545 2.573 4.593
TAB 2005 D 305