Aantal rechtgevende kinderen jonger dan 21 jaar met een aandoening en rechtgevend op een bijkomende bijslag, op 31 december 2012
a) volgens de zelfredzaamheidsgraad aantal gevallen procent t.o.v. algemeen totaal
0 - 3 punten - -
4 - 6 punten - -
7 - 9 punten - -
totaal - -
b) volgens de ernst van de gevolgen van de aandoening
minimum 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de 3 pijlers - -
6-8 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 5 33,333%
6-8 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler - -
9-11 punten over de 3 pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler 2 13,333%
9-11 punten over de 3 pijlers en minimum 4 punten in de 1ste pijler 4 26,667%
12-14 punten over de 3 pijlers - -
15-17 punten over de 3 pijlers 1 6,667%
18-20 punten over de 3 pijlers 1 6,667%
+ 20 punten over de 3 pijlers 2 13,333%
totaal 15 100, -%
c) algemeen totaal (a+b) 15 100, -%
TAB 2012 D 301