Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 52 53 28 3 1 137
6-11 jaar 69 79 29 3 1 181
12-17 jaar 118 91 23 2 - 234
18-24 jaar 179 61 4 - - 244
> 25 jaar - - - - - -
totaal 418 284 84 8 2 796
TAB 2012 D 300