Aantal rechtgevende kinderen volgens leeftijdsgroep en rang, op 31 december 2010
leeftijdsgroepen/ rangen rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5 en hoger totaal
0-5 jaar 41 53 29 2 2 127
6-11 jaar 74 78 22 6 - 180
12-17 jaar 126 90 29 4 - 249
18-24 jaar 175 44 8 - - 227
> 25 jaar - - - - - -
totaal 416 265 88 12 2 783
TAB 2010 D 300