Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 107.271 80,894%
leerling 800 0,603%
werkzoekend 24.536 18,503%
totaal 132.607 100, -%
TAB 2013 D 3-2