Aantal rechtgevende kinderen van 21 tot en met 24 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 68.881 80,21%
leerling 437 0,51%
werkzoekend 16.558 19,28%
totaal 85.876 100, -%
TAB 2005 D 3-2