Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2013
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 189.285 85,961%
leerling 3.018 1,371%
werkzoekend (*) 21.111 9,587%
gehandicapt (**) 6.784 3,081%
totaal 220.198 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2013 D 3-1