Aantal rechtgevende kinderen van 18 tot en met 20 jaar, volgens rechtsgrond van het rechtgevend kind, op 31 december 2005
rechtsgrond aantal kinderen procent t.o.v. totaal
student 160.684 86,87%
leerling 2.734 1,48%
werkzoekend (*) 17.377 9,39%
gehandicapt (**) 4.184 2,26%
totaal 184.979 100, -%
(*) met inbegrip van de gehandicapte werkzoekenden waarvoor een bijkomende bijslag werd uitbetaald
(**) met inbegrip van de gehandicapten die geen recht op een bijkomende bijslag hebben
TAB 2005 D 3-1