Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2012
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 137 17,211%
6-11 jaar 181 22,739%
12-17 jaar 234 29,397%
18-24 jaar 244 30,653%
> 25 jaar - -
totaal 796 100, -%
TAB 2012 D 299