Aantal rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep, op 31 december 2010
leeftijdsgroepen aantal rechtgevenden procent t.o.v. totaal
0-5 jaar 127 16,22%
6-11 jaar 180 22,99%
12-17 jaar 249 31,80%
18-24 jaar 227 28,99%
> 25 jaar - -
totaal 783 100, -%
TAB 2010 D 299