Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 134 32,057%
2 kinderen 200 47,847%
3 kinderen 76 18,182%
4 kinderen 7 1,675%
5 kinderen en meer 1 0,239%
totaal 418 100, -%
TAB 2012 D 298