Aantal bijslagtrekkenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen in het gezin aantal bijslagtrekkenden procent t.o.v. totaal
1 kind 151 36,30%
2 kinderen 177 42,55%
3 kinderen 76 18,27%
4 kinderen 11 2,64%
5 kinderen en meer 1 0,24%
totaal 416 100, -%
TAB 2010 D 298