Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2012
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 128 30,918%
2 kinderen 202 48,792%
3 kinderen 75 18,116%
4 kinderen 7 1,691%
5 kinderen en meer 2 0,483%
totaal 414 100, -%
TAB 2012 D 297