Aantal rechthebbenden volgens aantal kinderen, op 31 december 2010
aantal kinderen per rechthebbende aantal rechthebbenden procent t.o.v. totaal
1 kind 142 34,63%
2 kinderen 178 43,41%
3 kinderen 77 18,78%
4 kinderen 12 2,93%
5 kinderen en meer 1 0,24%
totaal 410 100, -%
TAB 2010 D 297