Aantal geplaatste kinderen, op 31 december 2008
aard van de plaatsing aantal geplaatste kinderen
geplaatste kinderen in een instelling (Art.70 KBW) 43
geplaatste kinderen bij een particulier (Art.70ter KBW) (*) 41
totaal 84
(*) waarvoor een forfaitaire bijslag uitbetaald wordt aan het gezin van oorsprong
TAB 2008 D 296