Aantal adopties in 2008
1) volgens de rang in het onthaalgezin aantal adopties procent t.o.v. totaal
eerste rang 10 90,91%
2de rang en volgende 1 9,09%
totaal 11 100, -%
2 ) volgens de leeftijdsgroep
minder dan 1 jaar 2 18,18%
1 jaar 2 18,18%
2 jaar 2 18,18%
3 - 5 jaar 2 18,18%
6 - 11 jaar 3 27,27%
12 - 17 jaar - -
18 - 24 jaar - -
totaal 11 100, -%
TAB 2008 D 295